UPLATA ČLANARINE

Iznos godišnje članarine za lekare specijaliste je 6.000 dinara a za lekare na specijalizaciji 2.000 dinara.

Vašu uplatu možete izvršiti na sledeće račune udruženja

Udruženje endoskopskih hirurga Srbije
Višegradska 26, 11 000 Beograd
Dinarski račun: 160-0000000453027-62
Devizni račun: 160-0054000020039-23
Svrha uplate: Članarina za 2024. godinu

Napomena: Ukoliko vašu članarinu uplaćuje kompanija ili sponzor potrebno je da nas prethodno obavestite putem emaila kako bi bila izdata profaktura za plaćanje