NAŠI CILJEVI

Bolje povezivanje i organizacija profesionalaca koji slično misle i dele isti sistem naučnih i stručnih vrednosti

Kvalitetniji pristup novim saznanjima i iskustvima iz oblasti minimalno invazivne / endoskopske hirurgije

Poboljšanje edukacije kako mlađih, tako i iskusnih hirurga

Unapređenenje saradnje sa visokoškolskim ustanovama i RFZO

Organizovanje stručnih sastanaka, kongresa, tečajeva i workshop-ova bazične i napredne laparoskopske hirurgije

Šira popularizacija minimalno-invazivne hirurgije kroz savremena sredstva komunikacije

Bolja komunikacija i saradnja sa proizvođačima laparoskopske opreme i instrumenata

Unapređenje saradnje sa inostranim udruženjima (region, EAES)