Bazični Kurs Laparoskopije 31.05. – 01.06. 2024

Program Bazičnog kursa laparoskopije

Dan 1. Petak 31.05.2024

09.00 – 09.05 Uvodna reč (presednik UEHS), Doc dr Danijel Galun
09.05 – 09.20 Istorijat i razvoj minimalno invazivne hirurgije, Prof. dr Aleksandar Simić
09.20 – 09.35 Principi rada u minimalno invazivnoj hirurgiji (komponente stuba za MIH, pozicioniranje monitora i hirurške ekipe), Prof. dr Dragan Radovanović
09.35 – 09.50 Instrumentarijum za minimalno invazivnu hirurgiju, Prof. dr Pavle Gregorić
09.50 – 10.05 Kreiranje pneumoperitoneuma, vrste trokara i pristupi, Doc dr Ognjan Skrobić
10.05 – 10.30 Pauza
10.30 – 10.45 Principi disekcije u minimalno invazivnoj hirurgiji, energetski uređaji, Doc dr Miljan Ćeranić
10.45 – 11.00 Vrste staplera u minimalno invazivnoj hirurgiji, Doc dr Dejan Veličković
11.00 – 11.15 Pravilno baratanje iglom, principi čvorova i šava, Prof dr Ivanov (Ass. dr Dean Bjelajac)
11.15 – 11.30 Selekcija bolesnika za MIH, Doc dr Danijel Galun
11.30 – 12.00 Rekapitulacija, diskusija sa polaznicima
12.00 – 12.30 Pauza, ručak
12.30 – 15.30 Rad na trenažerima sa instruktorima (trenažeri sa silikonskim modelima) Upoznavanje sa instrumentima, orijentacija, hvatanje tkiva, presecanje tkiva

 

Dan 2. Subota 01.06.2024

10.00 Uvodni deo, diskusija sa polaznicima
10.20- 10.40 Osnove šava u minimalno invazivnoj hirurgiji – Video materijal, Doc dr Ognjan Skrobić
10.40 – 13.40 Rad na trenažerima sa instruktorima Baratanje iglom, vezivanje čvorova
13.40 – 14.00 Pauza
14.00- 14.30 Test znanja i evaluacija kursa
15.00 Podela serfitifikata, pozdravna reč

Predavači:

Prof. dr Aleksandar Simić
Prof. dr Dragan Radovanović
Prof. dr Pavle Gregorić
Doc dr Ognjan Skrobić
Doc dr Miljan Ćeranić
Doc dr Dejan Veličković
Doc dr Danijel Galun
Ass dr Dean Bjelajac

Instruktori za rad na trenažerima:

Dr Nebojša Stojaković
Dr Bojan Jovanović
Ass Dr Igor Krdžić
Ass Dr Miljan Miljanović
Dr Rastislav Filko
Ass Dr Milan Veselinović