Prvi Kongres Endoskopskih Hirurga, Beograd 2017

Prvi kongres Endoskopskih hirurga Srbije sa međunarodnim učešećem održan je 12-14.oktobra 2017.godine u Beogradu u organizaciji UEHS na kome je učestvovalo 25 predavača po pozivu iz inostranstava, lidera u svojim oblastima pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, grada Beograda, Kliničkog centra Srbije i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Među inostranim predavačaima na Kongresu su učestvovali i Prof. dr Jaap Bonjer – predesdnik EAES-a i Prof. dr Marek Soltes – predsednik edukacionog odbora EAES-a.Organizacioni odbor Prvog Kongresa Endoskospkih Hirurga su bili: Prof. dr Slavko Matić – predsednik organizacionog odbora, Prof. dr Miloš Bjelović – predsednik UEHS, Prof dr. Aleksandar Simić i Ass. dr Srđan Mijatović. Učešće na Kongresu su pored hiruga imali i gastroenterolozi, urolozi, ginekolozi, anesteziolozi, dečiji hirurzi, grudni i endokrini hirurzi, radiolozi,  endokrinolozi, fizijatri, nutricionisti kao i medicinske sestre i tehničari. Na Kongresu je održano ukupno 190 predavanja od strane lekara, 26 predavanja od strane medicinskih sestara i tehničara i 10 poster prezentacija. Pokazano je veliko interesovanje lekara kako iz zemlje tako i iz inostranstva za učešće na Kongresu.

Prvi kongres endoskopskih hirurga Srbije, Beograd 2017

Prvi kongres endoskopskih hirurga Srbije, Beograd 2017 (video)