I Simpozijum Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije

I Simpozijum Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije

U organizaciji Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije održan je 2. decembra 2016. godine Prvi simpozijum pod nazivom “Minimalno invazivna hirurgija u Srbiji danas” na kome je počasni gost i predavač po pozivu bio prof. dr Eduardo Targarona, tada predsednik Evropske Asocijacije za Endoskopsku Hirurgiju-EAES. Glavne teme Simpozijuma su bile o minimalno invazivnoj hirurgiji u Srbiji, preseku tadašnjeg stanja i planovima za dalji razvoj. Simpozijum je bio akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije. Učešeće na Simpozijumu je imalo devetnaest predavača iz zemlje i dva inostrana predavača. Organizacioni odbor Simpozijuma su bili: Prof. dr Miloš Bjelović – predsednik UEHS, Prof. dr Aleksandar Simić, Prof. dr Slavko Matić, Ass. Dr Srđan Mijatović, Ass. Dr Aleksandar Gluhović i Prim dr. Goran Ivić.

Foto galerija