FORMA ZA PRIJAVU

Postani član Udruženja endoskopskih hirurga Srbije

KO TREBA DA POSTANE ČLAN UDRUŽENJA

Članstvo je namenjeno svim kolegama hirurških grana medicine koji u svojoj praksi primenjuju metode minimalno invazivne hirurgije bilo da se radi o bazičnim ili naprednim procedurama.

ZAŠTO POSTATI ČLAN

1. Zato što je UEHS krovno udruženje svih hirurga Srbije i regiona koji praktikuju minimalno invazivnu hirurgiju

2. Zato što UEHS pripada njenim članovima koji kroz skupštinu udruženja odlučuju o svim važnim pitanjima za budući razvoj MIH u Srbiji. Održavanje skupštine udruženja je planirano odmah posle formiranja baze članstva udruženja.

3. Zato što vaša podrška UEHS omogućava da ovo udruženje bolje poveže hirurge u Srbiji i regionu sa jednim ciljem – razvoj minimalno invazivne hirurgije

Formular za prijavu

    Lični Podaci

    Kontakt

    Oblast prakse MIH:
    Laparoskopska hirurgija gornjeg GITBarijatrijaLaparoskopska kolorektalna hirurgijeLaparoskopska HPB hirurgijaLaparoskopsja urgentna hirurgijaLaparoskopska hirurgija kilaLaparoskopska endokrina hirurgijaDrugo