Četvrti kurs bazične laparoskopije

U organizaciji Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije u toku 2019.godine održana su tri kursa bazičnih veština iz laparoskopske hirurgije pod nazivom “SAES Course on Basic Skills in Laparascopic Surgery” na kojima je učestvovalo preko 40 učesnika.
Planiraju se još dva kursa i to 7. i 8. juna kao 30. i 31. avgusta tekuće godine.
Svi zainteresovani za kurseve se mogu prijaviti preko zvanične mail adrese Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije – uehs.office@gmail.com .