PREDSEDNIŠTVO

Koleginice i kolege, dragi prijatelji,

07.06.2016 godine osnovano je Udruženje endoskopskih hirurga Srbije.

Udruženje endoskopskih hirurga Srbije je zamišljeno kao profesionalno udruženje koje ima za cilj da podrži članove udruženja i pomogne im direktno u oblasti u kojoj Udruženje deluje. Misija Udruženja endoskopskih hirurga Srbije je da unapredi kvalitet lečenja pacijenata u Republici Srbiji kroz zajednički rad I razmenu iskustava, edukciju, praćenje savremenih trendova I lideršip u oblasti minimalno invazivne/endoskopske hirurgije

Raduje me to što za aktivnosti Udruženja vlada prilično interesovanje. Nema potrebe da naglasim kolika je važnost pripadnosti nacionalnom strukovnom Udruženju. Taj osaćaj pripadnosti, tu ličnu kartu bi saki hirurg trebalo da ima. A mi ćemo se, ispred Udruženja potruditi da uradimo sve što je u našoj moći da organizacija Udrženja prevaziđe dosadašnje klišee I da Udruženje bude orijentisano u pravcu najboljeg interesa članova.

Pozivamo sve koji su spremni da ulože rad i energiju u ostvarivanje ciljeva Udruženja  da nam se pridruže i pomognu u radu. U udruženje su dobrodošli hirurzi svih specijalnosti, ali ne samo hirurzi, već i anesteziolozi, internisti, transfuziolozi, dijetetičari i nutricionisti, medicinski tehničari i instumentari i svi ostali koji svoj rad i angažovanje mogu da uklope u ciljeve Udruženja.

Ključno je da ono što volimo da radimo, radimo zajedno. Udruženje endoskopskih hirurga Srbije treba da doživite kao porodicu u koju ste svi dobro došli.

 

Predsednik Udruženja endoskopskih hirurga Srbije

Prof. dr Miloš Bjelović

Predsednik
Miloš Bjelović
Prva Hiruška KCS
Dr. Koste Todorovića 6
Beograd, Srbija
milos.bjelovic(a)gmail.com

Generalni sekretar
Srđan Mijatović
Urgentni centar KCS
Pasterova 2
Beograd, Srbija
mijat.srdjan(a)gmail.com

Podpredsednik
Aleksandar Simić
Prva Hiruška KCS
Dr. Koste Todorovića 6
Beograd, Srbija
apsimic65(a)gmail.com

Član
Aleksandar Gluhović
KC Novi Sad
Hajduk Veljkova 1-9
Novi Sad, Srbija
aleksandar.gluhovic(a)gmail.com