Kongres 2019

KONGRES 2019

Velika nam je čast i zadovoljstvo da Vas pozovemo na Drugi Kongres Udruženja endoskopskih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se održati od 14-16. novembra u hotelu Crowne Plaza u Beogradu pod pokroviteljstvom Evropskog   Udruženja za Endoskopsku hirurgiju (EAES).

Peti kurs bazične laparoskopije

Peti kurs bazične laparoskopije

U organizaciji Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije u toku 2019.godine održana su tri kursa bazičnih veština iz laparoskopske hirurgije pod nazivom “SAES Course on Basic Skills in Laparascopic Surgery” na kojima je učestvovalo preko 40 učesnika.
Planiraju se još dva kursa i to 7. i 8. juna kao 30. i 31. avgusta tekuće godine.
Svi zainteresovani za kurseve se mogu prijaviti preko zvanične mail adrese Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije – uehs.office@gmail.com .

EAES Kongres Sevilja 2019

EAES Kongres Sevilja 2019

27. Međunarodni kongres Evropske asocijacije za endoskopsku hirurgiju (EAES) biće održan u kongresnom centru Barcelo u Sevilli, Španija, od srede, 12. juna do subote 15. juna 2019. godine. Više o samom kongresu pročitajte na zvaničnom sajtu: https://eaes.eu/eaes2019/

Četvrti kurs bazične laparoskopije

Četvrti kurs bazične laparoskopije

U organizaciji Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije u toku 2019.godine održana su tri kursa bazičnih veština iz laparoskopske hirurgije pod nazivom “SAES Course on Basic Skills in Laparascopic Surgery” na kojima je učestvovalo preko 40 učesnika.
Planiraju se još dva kursa i to 7. i 8. juna kao 30. i 31. avgusta tekuće godine.
Svi zainteresovani za kurseve se mogu prijaviti preko zvanične mail adrese Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije – uehs.office@gmail.com .

Prvi Kongres Endoskopskih Hirurga, Beograd 2017

Prvi Kongres Endoskopskih Hirurga, Beograd 2017

Prvi kongres Endoskopskih hirurga Srbije sa međunarodnim učešećem održan je 12-14.oktobra 2017.godine u Beogradu u organizaciji UEHS na kome je učestvovalo 25 predavača po pozivu iz inostranstava, lidera u svojim oblastima pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, grada Beograda, Kliničkog centra Srbije i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Među inostranim predavačaima na Kongresu su učestvovali i Prof. dr Jaap Bonjer – predesdnik EAES-a i Prof. dr Marek Soltes – predsednik edukacionog odbora EAES-a.Organizacioni odbor Prvog Kongresa Endoskospkih Hirurga su bili: Prof. dr Slavko Matić – predsednik organizacionog odbora, Prof. dr Miloš Bjelović – predsednik UEHS, Prof dr. Aleksandar Simić i Ass. dr Srđan Mijatović. Učešće na Kongresu su pored hiruga imali i gastroenterolozi, urolozi, ginekolozi, anesteziolozi, dečiji hirurzi, grudni i endokrini hirurzi, radiolozi,  endokrinolozi, fizijatri, nutricionisti kao i medicinske sestre i tehničari. Na Kongresu je održano ukupno 190 predavanja od strane lekara, 26 predavanja od strane medicinskih sestara i tehničara i 10 poster prezentacija. Pokazano je veliko interesovanje lekara kako iz zemlje tako i iz inostranstva za učešće na Kongresu.

Prvi kongres endoskopskih hirurga Srbije, Beograd 2017

Prvi kongres endoskopskih hirurga Srbije, Beograd 2017 (video)

I Simpozijum Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije

I Simpozijum Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije

U organizaciji Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije održan je 2. decembra 2016. godine Prvi simpozijum pod nazivom “Minimalno invazivna hirurgija u Srbiji danas” na kome je počasni gost i predavač po pozivu bio prof. dr Eduardo Targarona, tada predsednik Evropske Asocijacije za Endoskopsku Hirurgiju-EAES. Glavne teme Simpozijuma su bile o minimalno invazivnoj hirurgiji u Srbiji, preseku tadašnjeg stanja i planovima za dalji razvoj. Simpozijum je bio akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije. Učešeće na Simpozijumu je imalo devetnaest predavača iz zemlje i dva inostrana predavača. Organizacioni odbor Simpozijuma su bili: Prof. dr Miloš Bjelović – predsednik UEHS, Prof. dr Aleksandar Simić, Prof. dr Slavko Matić, Ass. Dr Srđan Mijatović, Ass. Dr Aleksandar Gluhović i Prim dr. Goran Ivić.

Foto galerija

Osnivačka skupština Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije

Osnivačka skupština Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije

U hotelu Crowne Plaza u Beogradu 7. juna 2016. godine održana je osnivačka skupština Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije (UEHS). Osnivačkoj skupštini je prisustvovalo oko 150 gostiju iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, uglavnom hirurga koji se bave i imaju posebno interesovanje za minimalno invazivnu, endoskopsku i laparoskopsku hirurgiju, kao i predstavnici proizvođača hirurške opreme i farmaceutskih kompanija. Osnivačku Skupštinu UEHS je podržalo i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, pored ostalog i prisustvom državnih sekretara Ministarstva. Posebno nam je zadovoljstvo što su osnivačkoj skupštini prisustvovali dr Mirko Grubor i prof. dr Miroslav Milićević, doajeni minimalno invazivne hirurgije u Srbiji.

Inicijativni odbor udruženja, u sastavu prof. dr Slavko Matić, prof. dr Aleksandar Simić, prof. dr Miloš Bjelović i asist. dr Srđan Mijatović, predsedavao je Osnivačkom skupštinom i nakon pozdravnih reči i uvodnih napomena predložio je Skupštini Statut UEHS kao i organe upravljanja, koje je Skupština UEHS jednoglasno usvojila.