ODBORI

UPRAVNI ODBOR

Slavko Matič

KCS Prva hiruška

slavko.matic(a)live.com

Ognjan Skrobić

KCS Prva hiruška

skrobico(a)gmail.com

Slobodan Krstić

KCS UC

krstic.n.slobodan(a)gmail.com

Nikica Grubor

KCS Prva hiruška

gruborn13(a)gmail.com

Goran Kaljević

KCS UC

gkaljevic(a)gmail.com

Jordan Lazarević

OB Valjevo

jordan.lazarevic(a)zcvaljevo.com

Miodrag Jovanović

VMA Beograd

jovanovicmiodrag63(a)gmail.com

Zvonimir Veselinović

OB „Studenica“ Kraljevo

zvonko(a)bolnicastudenicakv.co.rs

Goran Stanojević

KC Niš

stgoran(a)medfak.ni.ac.rs

stgoran1964(a)gmail.com

NADZORNI ODBOR

Dragan Radovanović

KBC Dr Dragiša Mišović

profdraganradovanovic(a)gmail.com

Dejan Stevanović

KBC Zemun

drdejanstevanovic(a)gmail.com

Zlatibor Lončar

KCS UC

zl.loncar(a)gmail.com

Zlatko Bokun

KBC Zvezdara

zbokun(a)gmail.com

Miroslav Stojanović

KC Niš

drmiroslavstojanovic(a)gmail.com

Dejan Veličković

KCS Prva Hiruška

velickovicdejan(a)gmail.com

Edgar Ormaj

OB Subotica

sitnicekojeznace(a)gmail.com

NAUČNI ODBOR

Miroslav Milićević

KCS Prva hiruška

machak(a)sbb.rs

Ivan Paunović

KCS Klinika za endokrinu hirurgiju

prof.paunovic55(a)gmail.com

Branislav Stefanović

KCS UC

brstef53(a)gmail.com

Đorđe Bajec

Bel Medic

joe.bajec(a)gmail.com

Vasilije Jeremić

KCS UC

vasajeremic(a)gmail.com

Ana Šijački

KCS UC

asijacki(a)gmail.com

Zoran Krivokapić

KCS Prva hiruška

krivokapicz(a)beotel.rs

Željko Laušević

KCS UC

zlausevic(a)gmail.com

Vladimir Đukić

KCS UC

vladadjukic11(a)gmail.com

Svetozar Sečen

KC Novi Sad

nssecen(a)eunet.rs

ODBOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Aleksandar Simić

KCS Prva hiruška

apsimic65(a)gmail.com

Zoran Ražnatović

Norveška

Miloš Popović

KCS Prva hiruška

milosh_pop(a)yahoo.com

Boško Milev

VMA

milevbosko(a)gmail.com

Zoran Komljenović

JZU Zvornik

komljenz(a)gmail.com

Dragan Kostić

KCRS Banja Luka

Radmilo Marić

KC Foča

rmaricr(a)yahoo.com

Ranko Lazović

KBC Podgorica

ranko.lazovic(a)kccg.me

Ozren Kordić

KCRS Banja Luka

Duško Panzalović

OB Doboj

panmedik(a)teol.net

ODBOR ZA KOMUNIKACIJU

Goran Barišić

KCS Prva hiruška

barisic_goran(a)yahoo.com

Miljan Ćeranić

KCS Prva hiruška

miljanceranic1972(a)gmail.com

Danijel Galun

KCS Prva hiruška

galun95(a)gmail.com

Dragan Basarić

KCS Prva hiruška

dr.gale(a)mts.rs

Dragan Gunjić

KCS Prva hiruška

drgunja(a)gmail.com

Nikola Grubor

KCS Prva hiruška

n.grubor(a)yahoo.com