Kontakt

kontakt-kbc
  • Kancelarija UEHS:
  • Klinički Centar Srbije
    Centar za naučno – istraživački rad
    Višegradska 26, Beograd
  • tel. 011-3663149
  • uehs.office@gmail.com
  • www.uehs.org.rs