endoscopy-banner

Prvi Simpozijum Udruženja endoskopskih hirurga Srbije (UEHS) sa temom Minimalno invazivna hirurgija u Srbiji danas biće održan u petak 2. decembra 2016. godine u hotelu Metropol, u Beogradu. Specijalni gost UEHS biće predsednik Evropskog udruženja za endoskopsku hirurgiju (EAES), prof. dr Eduardo Targarona, koji će i održati uvodno predavanje. Cilj prvog simpozijuma UEHS je predstavljanje dosadašnjih rezultata i utvrđivanje preseka trenutnog stanja u svim oblastima minimalno invazivne hirurgije u Srbiji, kao i planiranje i utvrđivanje daljih pravaca razvoja kako ove oblasti hirurgije, tako i samog Udruženja.

Tokom jednodnevnog simpozijuma biće održano 20 predavanja iz laparoskopske, minimalno invazivne hirurgije trbušnog zida, ginekološke, urološke, endokrine, pedijatrijske i torakalne minimalno invazivne hirurgije, kao i anestezije.

Dobro došli!