wp_20160616_13_32_46_pro

U periodu 12-18. juna 2016. godine u Amsterdamu je održan 24. međunarodni kongres Evropskog udruženja za endoskopsku hirurgiju (European Association for Endoscopic Surgery – EAES). Kongresu je prirustvovalo više od 1200 učesnika iz celog sveta. Udruženje endoskopskih hirurga Srbije je doprinelo radu Kongresa učešćem članova Skupštine UEHS, prof. Slavka Matića i asist. dr Srđana Mijatovića, koji su prikazali rezultate naših centara iz domena minimalno invazivne hirurgije i učestovali na konferencijama, kao i radu Skupštine EAES.

Poseban značaj za UEHS imali su sastanci sa predsednikom EAES, prof. dr Eduardom Targaronom i drugim članovima rukovodećih tela EAES, na kojima su naši predstavnici zvanično obavestili EAES o osnivanju i početku rada UEHS, kao i o njegovim budućim planovima razvoja i rada. Na ovim sastancima je dobijena jednoglasna podrška osnivanju i radu UEHS, ali i čvrsta obećanja za plodonosnu buduću saradnju sa EAES.

Naredni kongres EAES biće održan 14-17. juna 2017. godine u Frankfurtu na Majni, Nemačka.